– Đo đạc hiện trạng

– Hồ sơ phương án mặt bằng bố trí nội thất

– Phối cảnh 3D nội thất

– Hồ sơ triển khai kỹ thuật thi công